Penny har alltid känt sig annorlunda, och när hon en dag träffar katten Allergen så får det en förklaring. Penny är prinsessan av elementet eld i en värld hon inte känner till och samtidigt hotas våran värld av en ondska som utnyttjar elementen till det negativa. Nu måste hon försvara mänskligheten från det onda.